top of page

Felhívások

Kérjük, hogy hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az Eljárások menüpontban felsorolt adósok ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt társaságunk részére 15 napon belül írásban jelentsék be.  
 

Hitelezőknek szóló, Cstv. 46. § (7a) bekezdés szerinti felhívás

A hitelezői igények nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5.000-Ft és legfeljebb 40.000-Ft költségátalányt az FH-CONCEPT Kft. felszámoló szervezet 11722003-22480338-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeg mint hitelezői követelés, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint nyilvántartásba vételre kerül. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

Ajánlattételi felhívások

Feltöltés alatt...

bottom of page